DIEN THOAI PANASONIC

PANASONIC KX-TS500

thumb

Báo giá tốt cho khách hàng mua số lượng lớn

Mã sản phẩm: Panasonic KX-TS500
Giá bán: 240.000 ₫

PANASONIC KX-TS520

thumb

Mã sản phẩm: Panasonic KX-TS520
Giá bán: 320.000 ₫

PANASONIC KX-TS 2371

thumb

Mã sản phẩm: Panasonic KX-TS 2371
Giá bán: 400.000 ₫

PANASONIC KX-TS 820

thumb

Mã sản phẩm: Panasonic KX-TS 820
Giá bán: 450.000 ₫

PANASONIC KX-TSC11

thumb

Mã sản phẩm: Panasonic KX-TSC11
Giá bán: 490.000 ₫

PANASONNIC KX-TS 840

thumb

Mã sản phẩm: Panasonnic KX-TS 840
Giá bán: 690.000 ₫

PANASONIC KX-TG1311

thumb

Mã sản phẩm: Panasonic KX-TG1311
Giá bán: 700.000 ₫

PANASONIC KX-TG1611

thumb

Mã sản phẩm: Panasonic KX-TG1611
Giá bán: 730.000 ₫

PANASONIC KX-TG1102

thumb

Mã sản phẩm: Panasonic KX-TG1102
Giá bán: 1.220.000 ₫

PANASONIC KX-TG6461

thumb

Mã sản phẩm: TG6461
Giá bán: 2.150.000 ₫
 CÔNG TY TNHH SAI GON COM
311 / 52 đường Nơ Trang Long, P 13, Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: 08 36 100 940 – 08 35 532 707- fax: 08 36 100 940
Di động: 0946 74 29 29
Advertisements